ตารางการแข่งขัน MotoGP 2022 สนามที่ 12 Red Bull Ring ประเทศออสเตรีย

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

14:00 – 14:40 Moto3 ซ้อมครั้งที่ 1

14:55 – 15:40 MotoGP ซ้อมครั้งที่ 1

15:55 – 16:35 Moto2 ซ้อมครั้งที่ 1

18:15 – 18:55 Moto3 ซ้อมครั้งที่ 2

19:10 – 19:55 MotoGP ซ้อมครั้งที่ 2

20:10 – 20:50 Moto2 ซ้อมครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

14:00 – 14:40 Moto3 ซ้อมครั้งที่ 3

14:55 – 15:40 MotoGP ซ้อมครั้งที่ 3

15:55 – 16:35 Moto2 ซ้อมครั้งที่ 3

17:35 – 17:50 Moto3 คลอลิฟายครั้งที่ 1

18:00 – 18:15 Moto3 คลอลิฟายครั้งที่ 2

18:30 – 19:00 MotoGP ซ้อมครั้งที่ 4

19:10 – 19:25 MotoGP คลอลิฟายครั้งที่ 1

19:35 – 19:50 MotoGP คลอลิฟายครั้งที่ 2

20:10 – 20:25 Moto2 คลอลิฟายครั้งที่ 1

20:35 – 20:50 Moto2 คลอลิฟายครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

14:00 – 14:10 Moto3 วอร์มอัพ

14:20 – 14:30 Moto2 วอร์มอัพ

14:40 – 15:00 MotoGP วอร์มอัพ

16:00 Moto3 แข่ง

17:20 Moto2 แข่ง

19:00 MotoGP แข่ง

อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมที่นี่